IMPRESSUM

WÄCHTER RECHTSANWÄLTE partnership of lawyers
Oberwallstraße 14
10117 Berlin
telephone: +49 30 2029720
telefax: +49 30 20297245
e-Mail: office@waechterlaw.de
web: www.waechterlaw.de

Authorized representative shareholder:
Prof. Dr. Gerhard H. Wächter, Susanne Remes

Register court: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Register number: PR 418 B

Mandatory information